Wij hebben zorg voor ieder ander, met name voor hen die het moeilijker hebben dan wijzelf en dat doen wij door volhardend te zijn in onze betrokkenheid.

Betekenisvol levensbeschouwelijk onderwijs

06 april 2022

Levensbeschouwing in de jeugdgevangenis, een onderwijssector die gezien de inhoud van ons vak niet over het hoofd gezien mag worden. Hoe zorgen we ervoor dat jongeren die stelselmatig worden gedemoniseerd in het politieke- en maatschappelijke debat zich zinvol opgenomen voelen in de maatschappij waarin zij moeten resocialiseren?

Vormend onderwijs
SoVa (sociale vaardigheid) docent Judith Smedts van Het Hunnerbergcollege deed tijdens haar afstuderen (in 2020) onderzoek naar vormend onderwijs voor de specifieke leerling populatie binnen de jeugdgevangenis, omdat het huidige vormende onderwijs (sociaal-emotionele vaardigheden) niet toereikend was. Naar aanleiding van dat onderzoek heeft Judith onlangs een artikel geschreven dat gepubliceerd is in het vakblad Narthex, hét vaktijdschrift over educatie en levensbeschouwing. Hierin gaat ze in op het ontbreken van passend onderwijs, de relevantie van het belang van goed vormend onderwijs en voorbeelden in de praktijk / in het onderwijs.

Benieuwd naar de bevindingen van Judith en hoe we bij Het Hunnerbergcollege aan de slag gaan met SoVa / burgerschap onderwijs? Klik hier voor het artikel.

 Nieuwsarchief

Het Kwartier

Berg en Dalseweg 287
6522 CH Nijmegen
Tel. 088 - 074 16 00
Mail hetkwartier@aloysiusstichting.nl