Onderwijs: maatwerk

Ons onderwijs sluit zoveel mogelijk aan bij het onderwijsprogramma dat een jongere volgde voor plaatsing in detentie. Dat betekent dat we flexibel zijn en maatwerk bieden. Dat kan ook niet anders, want onze leerlingen zijn tussen de 12 en 23 jaar oud. Het hele jaar door stromen leerlingen in en uit en zo’n tachtig procent is zo’n drie maanden in de Hunnerberg en bij ons op school. Bij zo’n kort verblijf, blijft een jongere heel soms onderwijs volgen op zijn/haar eigen school.
 

Wij bieden onderwijs aan in een brede range aan niveaus: praktijkonderwijs, vmbo, Entree en mbo niveau 2 en 3. Ook begeleiden we jongeren richting een baan. We vergroten en versterken werknemers- en arbeidsvaardigheden en jongeren gaan op stage.