Integraal dagprogramma

We werken intensief samen met collega’s van RJJI De Hunnerberg en willen graag dat onderwijs, behandeling en zorg elkaar versterken. Jongeren volgen een geïntegreerd dagprogramma waarin alle onderdelen aan bod komen.
 

In de eerste weken volgt iedere leerling een instroomprogramma om te verkennen welk onderwijsaanbod het beste past. We werken dan ook aan zelfredzaamheid op het gebied van wonen, vrije tijd en burgerschap.

 

You Turn: positieve keuzes maken

Alle leerlingen volgen de You Turn training, waarbij jongeren leren om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen denken en doen. Zij ontdekken dat zij in elke situatie kunnen kiezen voor een positieve oplossing.

Ook in het onderwijsprogramma zelf is werken aan sociale vaardigheid een belangrijk een onderdeel.