Succeservaringen opdoen

Wij laten leerlingen zoveel mogelijk succeservaringen beleven, op sociaal, cognitief en praktisch gebied. We stellen samen met leerlingen haalbare doelen op, evalueren die regelmatig en stellen zo nodig bij. We stimuleren ze om certificaten of een diploma te halen en werken aan de motivatie. Dit doen we onder meer door vooral véél complimenten uit te delen en in bekrachtigende taal met jongeren te praten.