Leestijd 2 - 3 min
Het Kwartier en de Hunnerberg werken steeds intensiever samen
Sinds 2021 hoort Het Kwartier ook bij de Aloysius Stichting. De school verzorgt het onderwijs aan de ruim tachtig jongens en meisjes tussen de 12 en 27 jaar die verblijven in Rijks Justitiële Jeugdinrichting (RJJI) de Hunnerberg in Nijmegen. Locatiedirecteur Nicky Kuijpers werkt intensief samen met de managers van de instelling, Brechtje Renkema (opvoeding & behandeling) en Rolf Noordermeer (primair proces).

“We hebben hier negen leefgroepen”, vertelt Rolf. “Vier voor jongeren die hier kort zijn, vier voor jongeren die hier langer verblijven. En dan hebben we nog een villa buiten de instellingsmuren, waar we jongeren voorbereiden op terugkeer in de samenleving. Als enige RJJI hebben we hier ook meisjes.”

Het onderwijs sluit zoveel mogelijk aan bij het (behandel)programma dat een jongere volgt in detentie. Het hele jaar door stromen leerlingen in en uit. Zo’n tachtig procent is ongeveer drie maanden in de Hunnerberg en dus ook op school. Instelling en school werken intensief met elkaar samen om jongeren zo goed mogelijk voor te bereiden op terugkeer in de samenleving.

“Onze leerkrachten sluiten aan bij overleggen over perspectiefplannen die begeleiders van de Hunnerberg maken”, schetst Nicky. “Heel waardevol”, vindt Brechtje. “Soms hebben we hetzelfde beeld bij een jongere, maar het komt ook voor dat een jongere zich op school heel anders laat zien dan in de leefgroep.”

Brechtje, Nicky en Rolf werken intensief samen.

Een pedagogische aanpak

Voor de jongeren is één pedagogische aanpak natuurlijk zéker van belang. “We stemmen ook daarin veel af”, vertelt Nicky. Groepsleiders en leerkrachten geven samen bijvoorbeeld elke week TIP-bijeenkomsten aan jongeren. Die komen voort uit de YOUTURN-methode die gebruikt wordt in de Hunneberg en die gericht is op het leren verantwoordelijk zijn voor denken en doen.

In de eerste weken in de Hunnerberg volgt iedere jongere op Het Kwartier een instroomprogramma om te verkennen welk onderwijsaanbod het beste past. Dan gaat het ook over zelfredzaamheid op het gebied van wonen, vrije tijd en burgerschap.

Jongeren kunnen na het instroomprogramma onderwijs volgen op het niveau dat het beste past: praktijkonderwijs, vmbo, Entree of mbo niveau 2 en 3. Zij ontwikkelen hun werknemers- en arbeidsvaardigheden en gaan op (interne) stage.

Steeds kortere lijntjes

De naweeën van corona, de hoge werkdruk en personeelstekorten: er liggen veel uitdagingen op het bord van de Hunnerberg en Het Kwartier. Toch lukt het om de samenwerking te intensiveren en samen te vernieuwen.

Zo start bij twee leefgroepen een pilot om jongeren op hun kamer in hun vrije tijd meer ontwikkelingsmogelijkheden te bieden met een speciaal educatieprogramma. “Nu luisteren ze vaak muziek of kijken TV”, vertelt Brechtje. “We bieden ze met het programma meer mogelijkheden om een cursus te volgen of creatief aan de slag te gaan.”

“Wij starten als school ook met een ICT-pilot”, vertelt Nicky. “In gesloten onderwijs is dat natuurlijk best spannend: hoeveel online mogelijkheden kunnen we jongeren geven? Aloysius heeft op andere gesloten onderwijslocaties al meer ervaring opgedaan. Nu gaan onze jongeren dit schooljaar ook met tablets aan het werk.”

auteur Anne-Marie Veldkamp
fotografie Maartje van Berkel