Leestijd 3 - 4 min
Directeur Nicky en coördinator Roel trakteerden leerlingen en team op taart
Nieuwe naam Hunnerbergcollege Nijmegen: Het Kwartier
Een nieuwe lente, een nieuwe schoolnaam! Het Hunnerbergcollege in Nijmegen, dat sinds augustus 2021 bij de Aloysius Stichting hoort, heet nu Het Kwartier. Directeur Nicky Kuijpers en coördinator Roel Streef trakteerden leerlingen en team op taart om de nieuwe naam te vieren.

Het Kwartier verzorgt onderwijs voor de justitiële jeugdinrichting Het Hunnerberg in Nijmegen. Jongeren die de inrichting en dus ook de school verlaten, maken logischerwijs graag een nieuwe start. Op hun certificaat of diploma zien ze dan liever niet Het Hunnerberg staan, vertelt Roel. Om de associatie met de justitiële instelling te vermijden, heet de school nu anders. “Zo kunnen leerlingen hun diploma van Het Kwartier met trots laten zien!”, vult Nicky aan.

Nicky: “Met een groep collega’s hebben we gebrainstormd over een nieuwe naam en uiteindelijk is daar de nieuwe naam Het Kwartier uitgekomen. Er waren meerdere redenen om die naam te kiezen.”

Zo heeft die te maken met de historie van deze plek: hier vond je vroeger namelijk ooit een Romeins Legerkwartier. “Daarnaast zien wij ons als team ook als kwartiermakers, als aanjagers. We willen de jongeren die we lesgeven weer in beweging krijgen en ze stimuleren om zich te ontwikkelen, zodat ze hun toekomst na hun verblijf hier goed voorbereid tegemoet gaan.”

Het Kwartier refereert als naam aan de Romeinse locatie van de school. Daarnaast draait ‘kwartier maken’ om voorbereiding op een nieuwe fase en refereert ook aan de tijdelijkheid van het verblijf van jongeren. Na hun tijd in detentie en in gesloten onderwijs, wacht een ‘nieuwe’ toekomst waarop collega’s hun leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden.

Nieuwe rollen

Nicky en Roel werken allebei al lang op de school voor voortgezet speciaal onderwijs, maar zijn recent gestart in hun nieuwe rol. Na de overgang naar Aloysius, werd Nicky afgelopen november directeur.

Roel is sinds januari coördinator. “Ik blijf daarnaast intern begeleider van de Entree-opleidingen. Tot we een nieuwe collega vinden, sta ik nu ook nog deels voor de klas als leerkracht bewegingsonderwijs,”, vertelt hij.

Wat bepaalt het werkgeluk?

Op het prikbord in de werkkamer van Nicky en Roel hangen veel memostickers, ingevuld door teamleden. Het resultaat van een brainstormsessie, waarin het ging over wat het team verwacht van het nieuwe managementteam. “We hebben gevraagd wat iedere collega van Roel en mij nodig heeft, wat collega’s als team nodig hebben en wat ze graag terug willen zien van de koers in de praktijk”, licht Nicky toe.

Bij hun gezamenlijke start in januari spraken Nicky en Roel af om honderd werkdagen te nemen om samen met het team goed in kaart te brengen wat goed gaat en wat de komende koers moet zijn. Al zijn de honderd werkdagen nog niet om: toch hebben Nicky en Roel al eerste ideeën. Werkgeluk is een belangrijk speerpunt.

“We moeten zeker niet vergeten om kleine successen te vieren”, benoemt Nicky. “Met de leerlingen en ook met elkaar. Door te kijken wat wél lukt, blijf je gemotiveerd.” Roel: “We willen de samenwerking in het team meer opzoeken, door meer samen te ontwikkelen en te leren van elkaar.”

Meer vanuit één visie werken

Om de “rugzak” van leerlingen zo goed mogelijk te vullen en ze te mee te geven wat ze nodig hebben voor een nieuwe start in de samenleving, moet het in het onderwijs sterk draaien om wie je bent en waar je voor staat en om zelfvertrouwen en zelfredzaamheid, lichten Nicky en Roel toe.

Dit zijn belangrijke thema’s tijdens het instroompogramma. Gedurende het hele schooljaar stromen leerling in en uit. Om een idee te geven: de gemiddelde verblijfsduur van de zogenoemde kortverblijfjongeren is 23 dagen. Zij krijgen een instroomprogramma. ‘Langverblijvers’ gaan na het instroomprogramma op een passend mbo-niveau aan de slag. “We willen ons aanbod uitbreiden”, vertelt Roel. “En ook willen we vanuit één visie eenduidiger werken.”

Samen ontwikkelen als impactteam

Na de overgang naar Aloysius is het ook kennismaken met nieuwe werkwijzen en ‘systemen’. “Ik word er heel blij van dat ik niet alles zelf hoef te bedenken”, reageert Nicky. “We maken een professionaliseringsslag om de trein hier beter te laten lopen. Zo starten we nu een mooie ICT-pilot met iPads.”

Met de contacten met collega’s die ook werken in gesloten onderwijs is Nicky ook content. “Met externe partners van onder meer het ministerie werken we samen in een landelijke expertgroep en we zijn binnen Aloysius ook als impactteam aan de slag. Daar tref ik collega’s die met dezelfde vraagstukken te maken hebben als wij en bedenken we samen oplossingen. Heel fijn.”

auteur Anne-Marie Veldkamp
fotografie Maartje van Berkel